Ordensregler-Badeetik

Medlemmerne hilser på hinanden med en venlig og positiv omgangstone når man mødes i badehusene. Værdisættet er at bidrage til en god atmosfære for alle. Skriv jer op i kalender-badebogen når I ankommer. Vi skal vise hensyn overfor hinanden. Af blufærdighedshensyn må man ikke vimse nøgen rundt men bør have et håndklæde eller lignende om sig, når man går til og fra vandet. Af hygiejniske grunde må man ikke sætte sig på stole og bænke uden et håndklæde til at opsuge sved og havvand. Vi tiltaler hinanden i øjenhøjde under omklædning. Foreningens medlemmer skal selv renholde badehusene. Hjælp med at holde alting pænt og appetitligt. Efterlad ikke affald i husene, læg det i skraldesækken udenfor, tag evt. kopper/krus o.l. med hjem til opvask hver gang. Efterlad husene i pæn og ordentlig stand, trægulvet skal fejes efter brug, så ingen medlemmer skal stå og klæde om i sanddynger indslæbt af tidligere brugere. Da husene er på ganske få kvadratmeter må de ikke bruges til opbevaring af badekåber, håndklæder, vådt badetøj og våde badesko, da dette er til gene for de øvrige vinterbadere og giver anledning til fugt og dårlig lugt i husene. Tag tingene med hjem hver gang.

Sørg for, at husene altid er låst efter brug og drej tallene rundt på kodelåsen, så låsen ikke kan åbnes uden brug af koden. Vend kodelåsen med numrene ind mod huset for at det ikke kommer vand eller fygesand ind i låsen. Lad aldrig kodelåsen hænge ulåst udvendig på badehuset når du er ude at bade. Kodelåsen er flere gange blevet afluret eller stjålet.

Livredderhusene-/badehusene og dets omgivelser er røgfrie.