Om os

Det lille livreddertårn på Brøndby Strand, Svingelstien ved Strand cafeen

Bifrost

En lille gruppe vinterbadere, med tidligere formand Dan Møller, Greve stiftede den 22. maj 2001 et vinterbadelaug i Strandparken med strandbadning, hvor vinterbadelauget gennem årene efter aftale med I/S Strandparken havde rådighed over strandbadehusene/livreddertårnene i Strandparken til omklædning for vinterbaderne. Efter 1. oktober 2021 har Bifrost kun rådighed over livreddertårnet på Brøndby Strand. Bifrost er en vinterbadeklub, og vi åbner ikke badehuset op om sommeren på tidspunkter, hvor der er mange bade-og strandgæster på stranden. I sommer-månederne juni, juli og august må strandbadehuset kun benyttes til omklædning om morgenen før kl. 10,00. Vi må ikke forveksles med livreddere. Strandparken ønsker ikke konflikter med øvrige brugere af Strandparken.

Livredderhuset syd for P.Pladsen Strandporten

Mytologi

Regnbuen, som er den bro, der rækker fra Midgård til Asgård. Men selv om regnbuen ser luftig ud, er den mere solid, end man skulle tro, og desuden består det røde i den af flammer, som ingen jetter tør gå hen over, end til Ragnarok kommer – verdens undergang, hvor ildjetterne fra Muspelheim skal rykke frem over broen mod Asgård. ” … ” I den ene ende, på Asgårdens side, vogters gudernes land af Heimdal som bor på gården Himmelbjerg.

Midgård

Er menneskenes bolig, som er beliggende mellem Asernes og Jætternes verden.

Aserne

Asernes hjem, hvor de boede sammen med vanerne – modsat Midgård. Asgård mentes oprindeligt at ligge på jorden – senere i himlen og vogtes af.

Heimdal

Lysets gud. Var gudernes årvågne vogter, som stod lige ved indgangen til Valhal. Vil kalde til samling mod truende farer ( Ragnarok ) Kan høre græsset gro – ser 1000 mile bort både dag og nat – behøver mindre søvn end en fugl.

Valhal

De dræbtes dal Er Odins bolig, hvor han modtager de faldne kæmper Einherjerne, som hver dag drager ud fra Valhal for at kæmpe, og ellers fordriver tiden med at holde gilde. Ved Ragnerok kæmper de sammen med Aserne mod Jætterne. Valkyrierne serverer i Valhal.

Ragnarok

Gudernes og menneskeverdenens undergang. Kampen mellem aserne og jætterne.De fleste aser faldt – jorden brød i brand og opslugtes af havet. Der opstod en ny jord og en ny menneskeslægt. Balder vendte tilbage, og de overlevende guder samledes på Ida-sletten.

Jætterne

Store overnaturlige væsener, der boede i bjerge og fjelde ( måske oprindeligt en personifisering af de vilde naturkræfter, og derfor anset for både guders og menneskers fjender.) Deres vigtigste modstander var Thor, for hvis hammerslag de krøb i skjul. Også i havet fandtes der jætter – de fik skibene til at kæntre.

Valkyrier

Odins kvindelige sendebude, som leder slagets gang og udvælger dem, der skal falde, og fører dem derefter til Valhal. De tænktes ridende gennem luften på deres heste, bevæbnede og ofte optrædende i 3 flokke.

Balder

Lysets gud med tilnavnet “Den smukke”.