VEDTÆGTER – REGLER – BADEETIK

De seneste vedtægter er godkendt på Bifrosts generalforsamling 27.5.2021.

Foreningens formål og koncept er vinterbadning og at fremme den nordiske koldbade-og saunakultur. Det forventes at en vinterbader er fortrolig med koldt vand.

For at følge med i foreningens arrangementer og nyheder m.m. opfordrer vi medlemmerne til at være på Facebook, foreningens fælles sociale forum. Hvis man ikke er på Facebook må medlemmerne selv følge med på evt. opslag i badehuse eller på hjemmesiden. Det er kun nødvendig info, indkaldelser, betalingslink og vigtige meddelelser som bestyrelsen udsender til medlemmerne via mail.
Vinterbadelauget Bifrost kan ikke stilles til ansvar for, at vores mails til dig bliver fanget af spamfilter i dit mailsystem, eller på grund af nedbrud på internettet eller af anden årsag, ikke når frem til dig, efter at vi har sendt dem til den e-mailadresse, du har angivet.

Mød ikke op med mindre du er 100 % frisk og rask. Udsæt ikke andre for smitterisiko, hverken Covid 19 eller andet.

ISFUGLENS ORDENSREGLER – HUSORDEN

Alle foreninger og klubber har regler, der skal overholdes for at være medlem, og det har Vinterbadelauget Bifrost også. Derfor skal medlemmerne overholde de til enhver tid gældende ordensregler og husorden, der løbende opdateres på hjemmesiden.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den finder grund dertil, og der kan efterfølgende ikke ske fornyelse af medlemskabet. Det ekskluderede medlem har dog mulighed for skriftlig inden 7 dage at få sin sag prøvet i bestyrelsen til 2. behandling, se nærmere vedtægterne.

Vi ønsker få restriktioner, og vi ønsker ikke at have opslag alle vegne i huset for at regulere vores adfærd.

DERFOR OPFORDRES DU TIL AT SÆTTE DIG GRUNDIGT IND I FORENINGENS ORDENSREGLER OG HUSORDEN HER PÅ HJEMMESIDEN, OG AT GØRE DIT TIL, AT REGLERNE EFTERLEVES.

1. Medlemmernes rettigheder og ansvar

Alle over 18 år kan blive medlem af Vinterbadelauget Bifrost. 
Som saunabruger medlem har man ret til at benytte badehus-sauna Isfuglen.

Åbningstider for badehuset Isfuglen: Kl. 07-23. Saunatider p.t. 07-22.
Huset skal være lukket og slukket senest kl. 23.


Aktiver dit ADK armbånd hver gang du besøger Isfuglen.
Gå ikke ind flere ad gangen, alle skal aktivere sit eget ADK-bånd.
Fodtøj stilles på hylder i indgangen til badehuset. Resten af badehuset er skofrit område.
Overtøj/tøj/tasker tages med ud i omklædningsrummet, hvor der er 42 knager. Man kan også lægge sit tøj i opbevarings skabene.

Vær opmærksom på Brøndby Havns opslag, om hvornår skydeporten lukker, normalt kl. 23.
Isfuglen og saunaen lukkes, hvis der er anmeldte besøg og arrangementer, godkendt af bestyrelsen. Der kan ske ændringer og begrænsninger i åbningstider, herunder saunatider.
Bestyrelsen kan med kort varsel lukke faciliteterne med henblik på vedligeholdelse og hovedrengøring.
Al badning, ophold og brug af badehuset og faciliteter sker på eget ansvar. 
Du tager ansvar for dig selv og de andre medlemmer.
Respekter fodtøjsfri zoner, ingen sko, badesko, gummisko eller klipklapper i huset eller saunaen.
Man kan evt. bruge sokker, frottebadetøfler eller lign. på barfodsområderne og i saunaen.
Gulvet i opholdsrummet skal holdes tørt. Vådt er glat.
Tør op efter dig, svab gulvet efter bad så vi undgår faldulykker.
Vi foreslår/opfordrer medlemmerne til evt. selv at tegne en privat fritids ulykkesforsikring.
Bad 2 eller flere sammen, det øger sikkerheden for dig selv.
Der må ikke efterlades sko, håndklæder, badekåber eller andet privat i huset eller på de udendørs opholdsområder. Tag det med hjem, ryd op efter dig hver dag, så det er rart for de næste der ankommer. Isfuglen og de udendørs opholdsarealer er røgfrie.

2. Tal pænt og husk dine ting – ingen affald i Isfuglen

Du skal selv tage ansvar for dit eget affald, vi rydder op efter os og omkring os, sorterer og bortskaffer affald på korrekt vis. Ingen andre end dig selv skal håndtere eller sortere dit affald. Dåser og flasker må ikke efterlades i Isfuglen. Tag skraldeposen med hvis den er ved at være fuld. Havnen har en affalds-ø i kort afstand fra Isfuglen hvor vi sorterer og afleverer vores affald.
Vi har en sober omgangstone; Og vi taler åbent om, når noget kan gøres bedre.

3. Ind- og udmeldelse af medlemmer

Årligt medlemskontingent saunabruger vinterbadesæsonen 2023/24 kr. 500.
Kontingent og gebyr for armbånd refunderes ikke.

Optagelse af nye medlemmer sker fra ventelisten. Optagelse sker normalt 1 gang om året ved sæsonstart, september-oktober.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent til forfaldstid, modtager en rykker kort efter forfaldsdagen. Er kontingentet stadig ikke betalt 10 dage efter modtagelsen af påkravet, bliver medlemmet automatisk udmeldt af foreningen.

4. ADK – Armbånd

Vi har altid det personlige adgangsarmbånd på når vi er i klubhuset Isfuglen. Armbåndet skal bæres synligt, og det må ikke lånes ud. Aktiver dit armbånd hver gang du besøger Isfuglen, gå ikke flere ind ad gangen, ellers er der ikke overblik over brug af huset. Misbrug af armbåndet medfører lukning af ADK-armbånd i en periode, i gentagelsestilfælde eksklusion. Hvis du taber eller mister dit armbånd, skal du betale for generhvervelse, genopretning kr. 225. Der sker ikke refusion af genfundne og/eller ”udmeldte” armbånd.  

5. Gæster

Bestyrelsen vil arrangere særlige Åbent- hus dage, hvor et medlem kan tage en gæst. Medlemmet har det fulde ansvar for gæsten og skal sørge for, at gæsten overholder ordensreglerne.
Ingen børn i Isfuglen men bestyrelsen vil arrangere særlige Åbent-hus dage dage, hvor et medlem kan tage et barn med i et begrænset tidsrum, p.t. hver 3. lørdag i måneden mellem kl. 11 og 15. Se nærmere info i kalenderen på hjemmesiden. Forældrene har det fulde ansvar for barnet. Ansvaret for barnet må på intet tidspunkt overlades til andre, heller ikke kortvarigt. Forældrene skal hele tiden selv have opsyn med barnet. Sådanne dage/arrangementer vil blive annonceret forinden på hjemmeside/facebook/opslag.

6. Badebryggen, badetrappe, trædæk og udendørs bruser.

Udspring i havnen forbudt. Vi svømmer ikke udenfor de udlagte gule bøjer og afmærkninger. Rygning forbudt overalt på badeområdet.

Vis omtanke og pli. Respekter at andre badere ikke synes det er rart at blive kigget på når man bader eller står under den udendørs bruser. Ingen brug af sæbe eller shampoo ved udendørs bruser, da det gør træet glat, kan ødelægge træet og skade vandmiljøet.
Foreningens værdisæt er at nyde naturen, havet og det kolde gys. Klubaktivitet foregår i Isfuglen og på terrassen lige udenfor. Gå forsigtigt både ude og inde, ligesom i en svømmehal, trædækket kan være meget glat i vådt vejr.

Omklædningsrum

Vi tiltaler hinanden i øjenhøjde under omklædning, viser hensyn og udfordrer ikke hinandens grænser. Vi har et håndklæde omkring os, når vi har smidt tøjet.
Af hygiejniske grunde må man ikke sætte sig på stole og bænke uden et håndklæde til at opsuge sved og havvand. Omklædningsrummet er ikke kønsopdelt.
Brug bruserens vand kortvarig. Udvidet personlig hygiejne, barbering, scrub, peeling, negleklip foretages hjemme. Ingen brug af deospray, parfume og lignende af hensyn til allergikere.
Tal sagte og hold en venlig og imødekommende omgangsform i omklædningsrummet.
Medbragt mad og drikke må ikke indtages i omklædningsrummet/saunaen.

8. Toilettet

Brug kun toiletrummet til toiletbesøg og håndvask, ikke til omklædning.
Barbering, scrub, hårtørring, negleklip foretages hjemme. Toiletrummet efterlades rent og tørt.
Tag en affaldspose med til dine bind og lignende, de må aldrig skylles ud i toilettet. Af hygiejniske grunde bør M/K sidde ned på toilettet når man tisser. Toilet og adgang til Isfuglens faciliteter er ikke offentlig. Ikke medlemmer og publikum henvises til de offentlige toiletter på havnen.

9.  Saunaen

Bad i havet og/eller skyl dig under bruseren, før du går i sauna.
Ophold dig ikke alene i saunaen.
Gå ikke drypvåd ind i Isfuglen eller i saunaen. Aftør dig udenfor og stå på dit eget klæde når du træder ind i huset. Der må ikke efterlades vandpytter på gulvet. Vådt gulv er glat gulv og kan forårsage faldulykker. Man tager ansvar for sig selv og for de andre medlemmer. Gå forsigtigt på barfodsområdet i huset og på den udendørs træterrasse og badebryggen. Af blufærdigheds hensyn, også overfor andre medlemmer, tag et håndklæde omkring kroppen når du går til og fra vandet.
I saunaen sidder du på et tykt håndklæde og har et klæde/klud under fødderne, så der ikke kommer sved på bænkene. Ingen bar hud /fødder/ryg direkte på bænke eller træværk. Af blufærdigheds hensyn skal skødet være tildækket. Tag dit håndklæde med, når du går ud af saunaen. 
Din væskebalance skal være i orden, drik rigeligt både før og efter saunaopholdet.
(Man kan miste op til 0,25 l. på 5 min. i saunaen! ifl. Det Danske Sauna Selskab)
Ingen mad og drikke i saunaen. Ingen påklædning, badetøj, plastik, drikkedunke eller syntetisk fodtøj/badesko/klipklapper inde i saunaen. Det er kun dig og dine håndklæder og evt. din saunahue, der er velkommen i saunaen. Til gengæld må du tage alle de håndklæder med, du selv kan bære, og der må heller ikke være tvivl om, at man skal i vandet og blive våd helt op forbi maverne og op til hagerne, før man går ind i saunaen.
Der må kun bruges ferskvand på ovnens sten, aldrig saltvand. Tryk på booster knappen inden gus, det er vigtigt, at stenene er varme nok. Max 2 skefulde varmt vand på stenene i ovnen. Stenene skal syde, ellers er stenene ikke varme nok og vandet løber ned i varmelegemerne og kortslutter saunaovnen. Lad gusmestrene stå for duft saunagus. Gusmestrene opslår gus arrangementer på Facebook og opslag i huset. Til sauna-duft-gus må der kun bruges æteriske olier af godkendt kvalitet på ovnen, blandet korrekt.
Ingen massage-gymnastiske øvelser i saunaen.

10. Glemte ting

Der er opbevaringsbokse i omklædningsrummet, hvori medlemmerne kan lægge deres tøj, mobiler, nøgler etc. Du medbringer selv en lille hængelås. Du skal tømme boksen hver dag og efterlade boksen ulåst når du går fra Isfuglen.
Glemte håndklæder, beklædningsgenstande, sko, drikkedunke lægges i glemmekassen udenfor huset, i mellemrummet ved varmepumperne på østsiden af Isfuglen. Boksen vil blive tømt med mellemrum og indholdet bortgives eller smides væk. Glemte værdigenstande annonceres på foreningens hjemmeside og/eller facebook og opbevares 2 uger i værdiboks. Hvis de ikke bliver afhentet bliver de bortgivet.

11. Spis og drik i opholdsrummet

Socialt samvær omkring medbragt mad, kaffe og alkoholfrie drikkeva­rer foregår i opholdsrummet eller udenfor på terrassen. Isfuglens opholdsrum med tekøkken er til socialt samvær og fremme af klubfællesskabet. Tekøkkenet er ikke beregnet til tilberedning og opvarmning af mad.
Brug ikke opholdsrummet som garderobe. Overtøj og tasker skal tages med ud i omklædningsrummet.

12. Alkohol

Alkohol begrænses til foreningens arrangementer og til særlige lejligheder.

13. Værn om dit og vores fælles badehus Isfuglen

Det er også dit ansvar, at her er godt at være. Vi nyder det kolde gys, roen, fordybelsen, den fantastiske udsigt og den varme sauna. Vi viser hensyn og udfordrer ikke hinandens grænser. Badehuset er dig og os alle sammen.

14. Fotografering og Brøndby Havns ordensregler

Det er ikke tilladt at fotografere hverken indendørs i sauna, bad/omklædning/opholdsrum eller på udendørs badeområder uden forudgående tilladelse.

Da Isfuglen er beliggende på havnens område, skal Brøndby Havns ordensregler overholdes.
Bemærk, der er et begrænset antal parkeringspladser på havnen. Mulighed for lynlåsparkering mellem bådene når der ikke håndteres både i havnen. Ingen parkering på havnens veje: http://www.brondbyhavn.dk/index.php/havneinfo/14-ordensreglement-for-brondby-havn

Brøndby Havn ønsker ikke nøgenbadning om sommeren, typisk i perioden 15. april til 15. oktober. Man skal bade – svømme indenfor det afspærrede område. Udspring er forbudt. Ingen brug af sæbe/shampoo ved udebruseren, det ødelægger træet og vandmiljøet.

15. Hjertestarter

Hjertestarter forefindes på nabohuset Havmågen, ca. 7 meter fra Isfuglen. Derudover i forhallen på Albatrossen samt ved kajakklubben. Elektroder må ikke sættes på en våd krop, aftør kroppen.

Miljø

Af miljøhensyn og for at minimere affald, opfordrer vi medlemmerne til at undlade at medbringe købevand i plastikflasker. Brug vand fra vandhanen lige udenfor saunadøren.
At vand i plastikflasker overhovedet er en vare i et land som Danmark med så ren og tilgængelig vandforsyning er simpelthen en joke.

FOR BRUG AF STRANDBADEHUSET BRØNDBY STRAND GÆLDER YDERLIGERE:
Efterlad huset i pæn og ordentlig stand, gulvet skal fejes efter brug, så ingen medlemmer skal stå og klæde om i sanddynger indslæbt af tidligere brugere.
Badehuset må ikke bruges til opbevaring af badekåber, håndklæder, vådt badetøj, våde badesko etc., da dette er til gene for de øvrige vinterbadere og giver anledning til fugt og dårlig lugt i husene. Tag dine ting med hjem hver gang du forlader badehuset. Efterlad ikke affald hverken i eller udenfor huset. Sørg for, at badehuset altid er låst efter brug, drej hjulene rundt på kodelåsen, så låsen ikke kan åbnes uden brug af koden. Vend selve kodelåsen med hjulene ind mod huset, så der ikke kommer vand eller fygesand i låsen. Hæng aldrig kodelåsen ulåst udvendig på badehuset eller døren når du er ude at bade, da kodelåsen flere gange er blevet afluret eller stjålet af forbipasserende. Overlad aldrig lås, kode eller badehus til ikke-medlemmer. Ophold og omklædning i badehuset er kun for Bifrost medlemmer. Vi lukker ikke strandbadehuset op om sommeren når der er mange bade-og strandgæster. I sommerperioden juni, juli og august må livredderhuset ikke benyttes i tidsrummet kl. 10,00 til 21.00. Hverken Strandparken eller foreningen ønsker konflikter med øvrige brugere af Strandparken.
Livredder-badehuset og dets omgivelser er røgfrie. Alkohol kun ved særlige lejligheder.
Det er ikke tilladt at medbringe hunde i badehuset.
Redningsnummer og redningskrans ved strandbadehuset N 140. Hjertestarter hænger på toiletbygningen ved siden af Strandcafeen, Svingelstien.