Lidt info om vores vinterbadelaug

Bifrosts forenings konto i DB 1551 16979988 til overførsel af kontingent.

330 Bifrost medlemmer pr. 22. april 2017 . Vinterbadesæsonen 2016/17 er slut. Nye medlemmer optages igen til september 2017. Vi skal værne om værdigrundlaget, vi er en vinterbadeforening ikke en sommerbadeforening.

Der optages kun vinterbadere over 18 år med fast bopæl. Medlemmerne kommer fra store dele af oplandet, og aldersmæssigt tilhører de fleste den modne alder men det er glædeligt, at også yngre medlemmer er begyndt at strømme til. 

Har du lyst til at være medlem, kan det gøres for et kontingent på p.t. 50 kr. om året, Indmeldelse kan ske igen i september 2017. Klik her for at blive medlem

Det er den 16. vinterbadesæson i Bifrost med uændret kontingent på kr. 50- årligt.

Når badehus-og sauna etableres i 2018 på Brøndby Havn stiger kontingentet, for saunabrugerne formentlig til et niveau som i andre vinterbadeklubber med samme faciliteter.

Medlemskabet giver dig adgang til vores 3 omklædningshuse på stranden i  ca. 9 mdr. om året. Der er kodelåse på badehusene. Der er desværre endnu ingen faciliteter som el, varme eller sauna. Bifrost er for seje vinterbade vikinger, strandbadere. Men vi arbejder, helt i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf, på at skaffe bedre faciliteter. De 3 badehuse på strandene ønskes fortsat bevaret til omklædning for Bifrost strandbaderne.

Aktiviteter og arrangementer, se under kalender.

Vær med til at støtte Bifrosts badehusprojekt på Bifrosts facebook:
Badehus til Brøndby. https://www.facebook.com/groups/badehustilbroendby/

 

Havet er fantastisk og magisk at bade i, hver dag er en naturoplevelse, ikke 2 dage er ens. At vinterbade fra sydvendt strand, hvor solen skinner ned over Køge Bugt og reflekterer ind på land, giver en helt fantastisk lysvirkning. Om vinteren står solen op over Køge Bugt og går ned over Køge Bugt. Se billederne.