Aktiviteter og arrangementer

Planlagte aktiviteter og arrangementer for Bifrost medlemmerne, kig under kalender.
Frist for rettitig betaling af kontingent var 1. OKTOBER 2016.​

Bifrost har konto nr. DB 1551 16979988 til overførsel af kontingent.

Vinterbadelauget Bifrost fejrede åbning af vinterbadesæson 2016/17 søndag, den 18. septembe 2016 - samtidig betalingsdag - ved Livredderhuset Brøndby Strand. Lige som sidste år havde vi teltsauna på stranden og saunagus ved Michael Det Danske Saunaselskab. Over 70 nye og gamle medlemmer mødte op på dagen til morgenbrød, en lille en til halsen, æblesuppe, hjemmebag og snobrød, og vejret var fantastisk.

Kontingentet er fortsat 50 kr. årligt. Det er den 16. vinterbadesæson i Bifrost med uændret kontingent. Frist for betaling af kontingent 1. oktober 2016.

-------

Bifrost deltog i Brøndby Strands Kulturweekend på Esplanaden fredag, den 3. juni og lørdag den 4. juni, vi havde et telt, hvor vi viste tegninger af vores kommende badehus-sauna, vinterbadefotos, og snakkede med folk om vinterbadningens lyksaligheder, og hvad det betyder at være vinterbader. Det var et vellykket arrangement med forrygende flot vejr.

-------

Bifrost havde et fantastisk 15-års jubilæum søndag, den 22. maj på Albatrossen Brøndby Havn med 65 tilmeldte herunder gæster, foredrag af historiker Niels Jørgen Bagge og af Michael B. Jensen, Det Danske Saunaselskab. Link: http://folkebladet.dk/2016/05/15-aar-med-kolde-gys/ 

Medlemstallet

Lidt info om vores vinterbadelaug

En lille flok vinterbadere, med Dan Møller, Greve som oprindelig formand, stiftede den 22. maj 2001 et vinterbadelaug i Strandparken. Derfor kan Bifrost tilbyde vinterbadning fra stranden med omklædningshuse (livredderhuse) i Brøndby, Vallensbæk og Hundige Strand. Bifrost har en aftale med I/S Strandparken om, at vi kan benytte de 3 livredderhuse til omklædning ca. 9 måneder om året. Bifrost er en vinterbadeklub, og vi åbner ikke badehusene op om sommeren, på tidspunkter, hvor der er bade-og strandgæster på stranden, da vi ikke må forveksles med livreddere.

Der optages kun vinterbadere over 18 år med fast bopæl. Medlemmerne kommer fra store dele af oplandet, og aldersmæssigt tilhører de fleste den modne alder men det er glædeligt, at også yngre medlemmer er begyndt at strømme til. Har du lyst til at være medlem, kan det gøres for et kontingent på 50 kr. om året. Det giver dig adgang til vores omklædningshuse på stranden i  ca. 9 mdr. om året. Der er kodelåse på badehusene. Der er desværre endnu ingen faciliteter som el, varme eller sauna. Bifrost er for seje vinterbade vikinger, strandbadere. Men vi arbejder, helt i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf, på at skaffe bedre faciliteter. De 3 badehuse på strandene ønskes fortsat bevaret til omklædning for Bifrost strandbaderne.