KONTAKT

Her kan du kontakte os.

Denne formular er til meddelelser til foreningen samt opdatering af dine data og til eventuel udmeldelse. Hvert medlem skal have sin egen aktive mailadresse og eget telefonnummer.
De oplysninger, du bliver bedt om at indtaste, er oplysninger, der i persondatalovens forstand anses som ‘ikke-følsomme personoplysninger’. Administrationen videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, kan videregivelse dog ske. Når du udfylder denne formular med dine data, samtykker du i, at dine oplysninger bruges som anført (jfr. ny EU persondatalov). Ønsker du ikke at oplyse dine data eller give samtykke til, at dine data anvendes i administrationen, kan du ikke blive medlem.

Ret/opdater dine kontaktoplysninger

Husk at fortælle os, hvis du flytter til en anden adresse, får nyt telefonnummer, ny mailadresse eller hvis du ønsker udmeldelse af Vinterbadelauget Bifrost. Det gøres via kontaktformularen nedenfor. Ved indmeldelse giver du samtidig tilladelse til, at dine data, bruges af administrationen i foreningsregi som kontaktoplysninger til medlemsliste, kommune, ADK adgangskontrol i kommende badehus-sauna. Samtykke gives hertil jfr. ny EU persondatalov, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Kontakt-og dataoplysningerne er nødvendige for at kunne administrere foreningen og dermed også for at kunne være medlem af Vinterbadelauget Bifrost.