Medlems status, forventet medlemstal 600 ved sæsonstart oktober 2023.

Der er voldsom interesse for vinterbadning og ikke mindst for vores nye badehus-sauna Isfuglen på Brøndby Havn. Der er lang venteliste og dermed flere års ventetid, og vi har i flere omgange været nødt til at lukke ventelisten.

Årligt kontingent 500. Kontingentet omfatter adgang til badehus sauna Isfuglen på Brøndby Havn samt brug af Strandparkens livreddertårn på Brøndby Strand 9 måneder om året til omklædning for vinterbadere. Kontingentet er kr. 500 også selv om man kun ønsker at bruge strandbadehuset og ikke ønsker at benytte badehus-sauna Isfuglen. Det er ikke muligt mere at blive optaget kun som strandbader til lavere kontingent. Kontingenter refunderes ikke ved ophør af medlemskab. Ved tabt/bortkommet ADK armbånd skal medlemmet betale gebyr for genoprettelse.

Livreddertårnet Brøndby Strand, Redningsnummer N 140. Hjertestarter ved Strandcafeen.

Strandparken har givet Vinterbadelauget Bifrost brugsret til livreddertårnet på Brøndby Strand 9 mdr. om året for omklædning for vinterbaderne. Der er kodelås på huset, ingen el, varme eller sauna, kun læ for vinden.

Bifrost er en vinterbadeklub for vinterbadere/helårsbadere. Der optages ikke medlemmer, der ønsker at bruge strandbadehuset/livredderhuset til omklædning i sommerperioden. I juni, juli og august må strandbadehuset ikke benyttes i tidsrummet mellem kl. 10 til 21. Åbent strandbadehus på varme sommerdage vil ifølge Strandparken skabe konflikter med Strandparkens øvrige strandgæster og brugere.