BADEHUS-SAUNA – BRØNDBY HAVN

Vi håber at kunne indvie nyt badehus-sauna ved sydøen Brøndby Havn i efteråret 2020. Brøndby Kommune, der er bygherre betaler etablerings-omkostninger og drift. Arbejdet er i gangsat april 2020.

Kontingent for saunabrugerne forventes at blive kr. 500 årligt plus adgangschip/bånd, anslået 110 kr.

De 3 små badehuse på stranden ønskes fortsat bevaret til omklædning for strandbaderne om vinteren også efter etablering af nyt badehus-sauna. Saunabrugere har også adgang til de 3 små badehuse på stranden.

Der optages kun medlemmer via ventelisten.
Der optages kun vinterbadere over 18 år med fast bopæl, med egen aktiv e-mailadresse og eget telefonnummer.

Det er nødvendige oplysninger til medlemsliste/ foreningsprogram og et krav i adgangskontrolsystem til kommende badehus-sauna.
Vi er en vinterbadeklub, og der optages ikke medlemmer, der kun bader om sommeren. Man skal være til koldt vand og et dyp i havet inden man går ind i saunaen. Hvis ikke, henvises til offentlig svømmebad-og sauna. Det er den nordiske koldbadstradition foreningen vil fremme.

Kommende vinterbade medlemmer kan blive skrevet på venteliste fra Medlemskab siden. Ingen returret af evt. indbetalt kontingent på forventet medlemskab.

Skriv en kommentar