Medlemstatus 358 medlemmer 01.01.2020.

På grund af COVID-19 har bestyrelsen besluttet at holde strandbadehusene lukket her i sommerperioden, da det vil være umuligt at efterleve krav om afstand, rengøring m.v.Der er stor interesse for vinterbadning herunder for vores kommende badehus-sauna ved Brøndby Havn. Men vi kan ikke optage flere nye medlemmer før faciliteterne er bygget. Det samme gælder strandbadere, hvor der i kalenderåret 2019 har været næsten 10.000 medlemsbesøg i det lille livredderhus/badeskur på Brøndby Strand. Hvis du er vinterbader/ helårsbader og er til koldt vand, har du mulighed for at blive skrevet på venteliste, se fanen medlemskab.

Årligt kontingent strandbadere kr. 100 uden saunaadgang men inklusiv brug af strand-badehusene 9 måneder om året.
Årligt kontingent kommende saunabrugere anslået kr. 500 inklusiv brug af strandbadehusene i 9 måneder om året.
For saunabrugere i Brøndby Havn betales et engangsbeløb, gebyr for oprettelse af adgangschip/-bånd, 110 kr. Beløbet refunderes ikke ved ophør af medlemskab.
Ved tabt/bortkommet brik/bånd skal medlemmet betale nyt gebyr for genoprettelse.

Både strandbadere og kommende saunabrugere har adgang til “vores” 3 små omklædningshuse- /livredderhuse på stranden i ca. 9 mdr. om året, Brøndby Strand, Vallensbæk og Hundige. Der er kodelåse på husene, ingen el, varme eller sauna, kun læ for vinden.

Bifrost er en vinterbadeklub for vinterbadere/helårsbadere. Der optages ikke medlemmer, der ønsker at bruge strandbadehusene til omklædning i sommerperioden. Vi må ikke forveksles med livreddere, åbent badehus på varme strand-sommerdage kan ifølge Strandparken skabe konflikter med Strandparkens øvrige brugere.

Skriv en kommentar