Bestyrelsen

senest ordinær generalforsamling 27.5. 2021.

Grete Bonni Bille Olesen (Formand)

Grete blev valgt som ny formand på den ordinære generalforsamling 28.2.2013 efter Dan Møller, der havde været formand siden stiftelsen 22. 5. 2001. Grete var suppleant i 2012 og blev formand i 2013. Grete er en humørbombe, der spreder positiv energi. Grete er en garvet bogholder.
Grete har sammen med Ruth siden 2014 arbejdet med benhårdt med badehusprojektet Isfuglen.
Kontakt Grete gennem Bifrosts hjemmeside på kontaktformular.

Ruth Swedenborg (Sekretær)

Ruth var revisor i foreningen i 2008 og 2009, hvor der var et medlemstal på 42. Ruth blev valgt ind i Bifrosts bestyrelse i 2010. Ruth har sammen med Grete siden 2014 arbejdet benhårdt med badehus Isfuglen sammen med Brøndby Kommune fra projektets start og været foreningens tovholder i projekt-og byggeforløbet. Ruth er tidligere advokatsekretær, og begyndte at vinterbade, da hun gik på efterløn i 2006. Hun er et aktivt friluftsmenneske, er bidt af sport er interesseret i natur og miljø, er Plastic Changer – STRANDENS VENNER. : https://www.facebook.com/Strandensvenner/
Mobil: 22854605. Mail: bifrost@vinterbadelauget.dk

Torben Brinch Pedersen (kasserer)
Torben blev valgt ind i bestyrelsen på ekstraordinær generalforsamling den 10. 9. 2020. Torben er elektriker og kendt med foreningsarbejde, er herudover praktisk handymand, god til at løse problemer.

Erik Torp Pedersen (formand for saunaudvalget)
Erik blev valgt ind i bestyrelsen på ordinær generalforsamling 27.5.2021. Erik er akupunktør og shiatzu terapeut – Do-in Shiatsu og Akupunktur. Erik er kendt med foreningsarbejde, bl.a. i kajakklubben Brøndby Havn. Erik er praktisk handymand og problemløser, er tillige gusmester og har sammensat saunaudvalg med gusmestre i foreningen.

“Gitte” Birgitte Bidstrup Østergaard (formand for aktivitetsudvalget)

Gitte blev valgt ind i bestyrelsen på Bifrosts ordinære generalforsamling 28.2.2019. Gitte, der er tidligere skolelærer, gik på efterløn i 2020, Gitte er musisk, humoristisk og meget mere. Gitte har sammensat aktivitetsudvalg.