Bestyrelsen

Grete Bonni Bille Olesen (Formand)

Grete blev valgt som ny formand på den ordinære generalforsamling 28.2.2013 efter Dan Møller, der havde været formand siden stiftelsen 22. 5. 2001. Grete var suppleant i 2012 og har været formand siden 2013. Grete er en humørbombe, der spreder positiv energi. Grete er en garvet bogholder.

Kontakt Grete gennem Bifrosts hjemmeside på kontaktformular.

Finn Poulsen (Kasserer)

Finn blev valgt som ny kasserer på generalforsamlingen 25.2.2016 efter Kåre Jørgensen, der havde haft posten siden 2010. Finn er gået på pension efter 49 års ansættelse i den Danske Volkswagen Organisation. Finn har boet i Brøndby Strand siden 1978 og har i en årrække været kasserer i Tranemosegaard’s afdeling 15.

Finn er et herligt og positivt menneske.

Ruth Swedenborg (Sekretær)

Ruth blev valgt som sekretær i Bifrost i 2010. Ruth er tidligere advokatsekretær, og begyndte at vinterbade, da hun gik på efterløn i 2006. Hun er et aktivt friluftsmenneske, er bidt af sport, går op i natur og miljø, er Plastic Changer – STRANDENS VENNER. : https://www.facebook.com/Strandensvenner/
Mobil: 22854605. Mail: bifrost@vinterbadelauget.dk

Nicolai Bidstrup (Bestyrelsesmedlem (formand for saunaudvalget)

Nicolai blev valgt ind i bestyresen (formand for saunaudvalget) på Bifrosts ordinære generalforsamling 25.2.2016. Nicolai var suppleant fra 27.2.2014-25.2.2016. Nicolai er friluftsvejleder, ansat i Brøndby Kommunes Ungdomsskole og er bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet, kreds Storkøbenhavn Vest. Han har mange hverv og arbejder sammen med Bifrosts saunagruppe for etablering af badehus med sauna ude på Brøndby Havn.

“Gitte” Birgitte Bidstrup Østergaard (bestyrelsesmedlem og formand for aktivitetsudvalget)

Gitte blev valgt på Bifrosts ordinære generalforsamling 28.2.2019. Gitte er skolelærer, musisk, humoristisk og meget mere.