Bestyrelsen

Grete Bonni Bille Olesen (Formand)

Grete blev valgt som ny formand på den ordinære generalforsamling 28.2.2013 efter Dan Møller, der havde været formand siden stiftelsen 22. 5. 2001. Grete var suppleant i 2012 og har været formand siden 2013. Grete er en humørbombe, der spreder positiv energi. Grete er en garvet bogholder.

Kontakt Grete gennem Bifrosts hjemmeside på kontaktformular.

(Kasserer)

Torben Brinch Pedersen blev på ekstraordinær generalforsamling den 10. 9.2020 valgt som ny kasserer og bestyrelsesmedlem efter Sven Wilhelm, der efter eget ønske fratrådte som bestyrelsesmedlem og kasserer.

Ruth Swedenborg (Sekretær)

Ruth blev valgt ind i Bifrosts bestyrelse på i 2010. Ruth er tidligere advokatsekretær, og begyndte at vinterbade, da hun gik på efterløn i 2006. Hun er et aktivt friluftsmenneske, er bidt af sport, går op i natur og miljø, er Plastic Changer – STRANDENS VENNER. : https://www.facebook.com/Strandensvenner/
Mobil: 22854605. Mail: bifrost@vinterbadelauget.dk

Nicolai Bidstrup (formand for saunaudvalget)

Nicolai blev valgt ind i bestyresen på Bifrosts ordinære generalforsamling 25.2.2016. Nicolai var suppleant fra 27.2.2014-25.2.2016. Nicolai er friluftsvejleder, ansat i Brøndby Kommunes Ungdomsskole og er bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet, kreds Storkøbenhavn Vest. Nicolai har flere hverv og arbejder sammen med Bifrosts saunagruppe for etablering af badehus med sauna ude på Brøndby Havn.

“Gitte” Birgitte Bidstrup Østergaard (formand for aktivitetsudvalget)

Gitte blev valgt på Bifrosts ordinære generalforsamling 28.2.2019. Gitte, der er tidligere skolelærer, er i 2020 gået på efterløn, Gitte er musisk, humoristisk og meget mere.

Aktivitetsudvalg p.t.:
“Gitte” Birgitte Bidstrup Østergaard – formand
Pia Josephsen
Eva Nordfjord