Regler – værdisæt – badeetik

De nye vedtægter er godkendt på Bifrosts generalforsamling 27.2.2020.

Mobil sauna fra Det Danske Saunaselskab.

Alle foreninger og klubber har regler, der skal overholdes for at være medlem, og det har Vinterbadelauget Bifrost også.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem helt eller delvis, når den finder grund dertil, og der kan efterfølgende ikke ske fornyelse af medlemskabet. Det ekskluderede medlem har dog mulighed for skriftlig inden 10 dage at få sin sag prøvet i bestyrelsen til 2. behandling.

Al badning, ophold og brug af badehuse og faciliteter sker på eget ansvar.

Medlemmerne hilser på hinanden med en venlig og positiv omgangstone når man mødes i badehusene. Værdisættet er at bidrage til en god atmosfære for alle.
Skriv jer op i kalender/logbogen når I ankommer.
Vi skal vise hensyn overfor hinanden. Af blufærdigheds hensyn må man ikke vimse nøgen rundt men bør have et håndklæde eller lignende om sig, når man går til og fra vandet.
Vi tiltaler hinanden i øjenhøjde under omklædning.
Af hygiejniske grunde må man ikke sætte sig på stole og bænke uden et håndklæde til at opsuge sved og havvand.

Foreningens medlemmer skal selv renholde badehusene. Hjælp med at holde alting pænt og appetitligt. Efterlad ikke affald i husene, læg det i skraldesækken udenfor. Efterlad husene i pæn og ordentlig stand, trægulvet skal fejes efter brug, så ingen medlemmer skal stå og klæde om i sanddynger indslæbt af tidligere brugere.
Da husene er på ganske få kvadratmeter må de ikke bruges til opbevaring af badekåber, håndklæder, vådt badetøj, våde badesko etc., da dette er til gene for de øvrige vinterbadere og giver anledning til fugt og dårlig lugt i husene. Tag jeres ting med hjem hver gang.

Sørg for, at badehusene altid er låst efter brug, drej hjulene rundt på kodelåsen, så låsen ikke kan åbnes uden brug af koden. Vend selve kodelåsen med hjulene ind mod huset, så der ikke kommer vand eller fygesand i låsen. Hæng aldrig kodelåsen ulåst udvendig på badehuset eller døren når du er ude at bade, da kodelåsen flere gange er blevet afluret eller stjålet af forbipasserende. Overlad aldrig lås, kode eller badehus til ikke-medlemmer.
Omklædning i badehusene er kun for medlemmer.
Livredderhusene-badehusene og dets omgivelser er røgfrie.
Det er ikke tilladt at medbringe hunde i badehusene.

For badehus-sauna i Brøndby Havn kommer der sauna-ordensregler ligesom i andre badeklubber. Dresscode: Det er valgfrit om man vil bade med eller uden badetøj i havnen. Måske vil Brøndby Havn kræve badetøj. Tag et håndklæde eller lignende om dig, når du går til og fra vandet.

Vi vil kopiere saunaregler, dresscode og værdisæt fra bl.a. Hvidovre, Dragør, Holbæk, Jomsborg, Venedig i Holbæk, Det Danske Saunaselskab, Helgoland m.fl.
Alle skal sidde på et håndklæde, og af blufærdigheds hensyn skal skødet være tildækket. Nedenfor kopieret fra “Det Kolde Gys”, Helgoland:
Man må ikke have badetøj på i saunaen. Hvis man ikke vil sidde nøgen i saunaen tager man et håndklæde om sig. Ingen mad og drikke i saunaen. Vandflasker, badetøfler, cremer og scrubs skal du anvende udenfor saunaen. Dermed holder vi vores sauna ren og smuk i længere tid. Det er kun dig og dine håndklæder, der er velkomne i saunaen, til gengæld må du tage alle de håndklæder med, du selv kan bære, og der må heller ikke være tvivl om, at man skal i vandet og blive våd helt op forbi maverne og op til hagerne, før man må komme i sauna. Man skal sidde på håndklæde, ingen hud direkte på bænkene, heller ikke fødderne. Tag dit håndklæde med, når du går ud af saunaen.

Her foto af saunabænkene i Vandkulturbåden Havfruen, der gennem årene dagligt har været udsat for vådt badetøj, havvand, sved og direkte kontakt med med huden.

Piktogrammer for saunaen Det Kolde Gys på Helgoland.
Med få og enkle regler vil saunaen forblive lækker at opholde sig i, og saunaen kan bevares pæn og ren i lang tid til glæde for vinterbaderne.