Regler

INFO – ordensregler / Badeetik

Se de nuværende vedtægter her

Alle foreninger og klubber har regler, der skal overholdes for at være medlem, og det har Vinterbadelauget Bifrost også. Hvis regler ikke overholdes kan der ikke ske fornyelse af medlemskabet.

Al badning, ophold og brug af badehuse og faciliteter sker på eget ansvar.

Medlemmerne hilser på hinanden med en venlig og positiv omgangstone når man mødes i badehusene. Værdisættet er at bidrage til en god atmosfære for alle. Skriv jer op i kalender-badebogen når I ankommer. Vi skal vise hensyn overfor hinanden. Af blufærdighedshensyn må man ikke vimse nøgen rundt men bør have et håndklæde eller lignende om sig, når man går til og fra vandet. Vi tiltaler hinanden i øjenhøjde under omklædning. Af hygiejniske grunde må man ikke sætte sig på stole og bænke uden et håndklæde til at opsuge sved og havvand.

Foreningens medlemmer skal selv renholde badehusene. Hjælp med at holde alting pænt og appetitligt. Efterlad ikke affald i husene, læg det i skraldesækken udenfor. Efterlad husene i pæn og ordentlig stand, trægulvet skal fejes efter brug, så ingen medlemmer skal stå og klæde om i sanddynger indslæbt af tidligere brugere. Da husene er på ganske få kvadratmeter må de ikke bruges til opbevaring af badekåber, håndklæder, vådt badetøj, våde badesko etc., da dette er til gene for de øvrige vinterbadere og giver anledning til fugt og dårlig lugt i husene. Tag jeres ting med hjem hver gang.

Sørg for, at badehusene altid er låst efter brug, drej tallene rundt på kodelåsen, så låsen ikke kan åbnes uden brug af koden. Vend selve kodelåsen med numrene ind mod huset så der ikke kommer vand eller fygesand i låsen. Hæng aldrig kodelåsen ulåst udvendig på badehuset eller døren når du er ude at bade, da kodelåsen flere gange er blevet afluret eller stjålet af forbipasserende

Overlad aldrig lås, kode eller badehus til ikke-medlemmer. Omklædning i badehusene er kun for medlemmer.

Det er ikke tilladt at medbringe hunde i badehusene.

Livredderhusene-/badehusene og dets omgivelser er røgfrie.

For badehus-sauna i Brøndby Havn kommer der særskilte bade- og ordensregler i lighed med alle andre badeklubber, der har tilknyttet sauna, eksempelvis bade-og ordensregler som i “Det Kolde Gys”, Helgoland: Vandflasker, badetøfler, cremer og scrubs skal du anvende udenfor saunaen. Dermed holder vi vores sauna ren og smuk i længere tid. Man må ikke have badetøj på i saunaen. Det er kun dig og dine håndklæder der er velkomne i saunaerne. Heller ikke tøfler og vandflasker, til gengæld må du tage alle de håndklæder med, du selv kan bære. og der må heller ikke være tvivl om, at man skal i vandet og blive våd helt op forbi maverne og op til hagerne, før man må komme i sauna. Man skal sidde på håndklæde, ingen hud direkte på bænkene heller ikke fødderne.