VEDTÆGTER – REGLER – BADEETIK

De seneste vedtægter er godkendt på Bifrosts generalforsamling 27.5.2021.

Foreningens formål og koncept er vinterbadning og at fremme den nordiske koldbade-og saunakultur. Det forventes at en vinterbader er fortrolig med koldt vand.

For at følge med i foreningens arrangementer og nyheder m.m. opfordrer vi medlemmerne til at være på Facebook, foreningens fælles sociale forum. Hvis man ikke er på Facebook må medlemmerne selv følge med på evt. opslag i badehuse eller på hjemmesiden. Det er kun nødvendig info, indkaldelser, betalingslink og vigtige meddelelser som bestyrelsen udsender til medlemmerne via mail.

Mød ikke op med mindre du er 100 % frisk og rask. Udsæt ikke andre for smitterisiko, hverken Covid 19 eller andet.

ISFUGLENS ORDENSREGLER – HUSORDEN

Alle foreninger og klubber har regler, der skal overholdes for at være medlem, og det har Vinterbadelauget Bifrost også. Derfor skal medlemmerne overholde de til enhver tid gældende ordensregler og husorden, der løbende opdateres på hjemmesiden.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den finder grund dertil, og der kan efterfølgende ikke ske fornyelse af medlemskabet. Det ekskluderede medlem har dog mulighed for skriftlig inden 7 dage at få sin sag prøvet i bestyrelsen til 2. behandling, se nærmere vedtægterne.

Vi ønsker få restriktioner, og vi ønsker ikke at have opslag alle vegne i huset for at regulere vores adfærd.

DERFOR OPFORDRES DU TIL AT SÆTTE DIG GRUNDIGT IND I FORENINGENS ORDENSREGLER OG HUSORDEN HER PÅ HJEMMESIDEN, OG AT GØRE DIT TIL, AT REGLERNE EFTERLEVES.

1. Medlemmernes rettigheder og ansvar

Alle over 18 år kan blive medlem af Vinterbadelauget Bifrost. 
Som saunabruger medlem har man ret til at benytte badehus-sauna Isfuglen.
Aktiver dit ADK armbånd hver gang du besøger Isfuglen. Gå ikke ind flere ad gangen uden at tjekke ind. Vigtigt af hensyn til statistik.
Fodtøj stilles på hylder i indgangen til badehuset. Resten af badehuset er skofrit. Overtøj tages med ud i omklædningsrummet, hvor der er 42 knager. Man kan også lægge sit tøj i opbevaringsskabene.

Åbningstider for badehus Isfuglen dagligt fra 07:00 til 23:00. Saunatider 07-22,30. Huset skal være lukket og slukket senest kl. 23.
Vær opmærksom på Brøndby Havns opslag om hvornår skydeporten lukker, kl. 23 evt. kl. 18.
Isfuglen og saunaen lukkes, hvis der er anmeldte besøg og arrangementer, godkendt af bestyrelsen. Der kan ske ændringer og begrænsninger i åbningstider.
Bestyrelsen kan med kort varsel lukke faciliteterne med henblik på vedligeholdelse, hovedrengøring m.m. samt forbyde adgang til havnebadet, hvis ekstra hårdt vejrlig fordrer dette.
Al badning, ophold og brug af badehuset og faciliteter sker på eget ansvar. 
Du tager ansvar for dig selv og de andre medlemmer.
Respekter fodtøjsfri zoner, ingen sko, badesko, gummisko eller klipklapper i huset eller saunaen.
Man kan evt. bruge sokker, frottebadetøfler eller lign. på barfodsområderne og i saunaen.
Gulvet i opholdsrummet skal holdes tørt. Vådt er glat. Tør op efter dig så vi undgår faldulykker.
Vi foreslår/opfordrer medlemmerne til evt. selv at tegne en privat fritids ulykkesforsikring.
Bad 2 eller flere sammen, det øger sikkerheden for dig selv.
Der må ikke efterlades sko, håndklæder, badekåber eller andet privat i huset eller på de udendørs opholdsområder. Tag det med hjem, ryd op efter dig hver dag, så det er rart for de næste der ankommer. Isfuglen og de udendørs opholdsarealer er røgfrie.

2. Tal pænt og husk dine ting – ingen affald i Isfuglen

Du skal selv tage ansvar for dit eget affald, vi rydder op efter os og omkring os, sorterer og bortskaffer affald på korrekt vis. Ingen andre end dig selv skal håndtere eller sortere dit affald, hverken under eller efter Corona tiden. Dåser og flasker må ikke efterlades i Isfuglen. Tag skraldeposen med hvis den er ved at være fuld. Havnen har en affalds-ø i kort afstand fra Isfuglen, her sorterer vi vores affald, dåser og flasker.
Vi har en sober omgangstone; Og vi taler åbent om, når noget kan gøres bedre.

3. Ind- og udmeldelse af medlemmer

Årligt medlemskontingent saunabruger vinterbadesæsonen 2021/22 kr. 500. Kontingent og gebyr for armbånd refunderes ikke.

Optagelse af medlemmer sker fra ventelisten via den digitale indmeldelses-formular på hjemmesiden. Når ventelisten runder 400 lukkes den midlertidigt.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent til forfaldstid, modtager en rykker kort efter forfaldsdagen. Er kontingentet stadig ikke betalt 10 dage efter modtagelsen af påkravet, bliver medlemmet automatisk udmeldt af foreningen.

4. ADK – Armbånd

Vi har altid det personlige adgangsarmbånd på når vi er i klubhuset Isfuglen. Armbåndet skal bæres synligt, og det må ikke lånes ud. Aktiver dit armbånd hver gang du besøger Isfuglen, luk ikke flere ind ad gangen, ellers har vi ikke overblik over brug af huset. Misbrug af armbåndet medfører lukning af ADK-armbånd i en periode, i gentagelsestilfælde eksklusion. Hvis du taber eller mister dit armbånd, skal du betale for generhvervelse, genopretning kr. 225. Der sker ikke refusion af genfundne og ”udmeldte” armbånd.  

5. Gæster

Gæster kun efter forudgående aftale med bestyrelsen. Bestyrelsen vil arrangere særlige åbent hus dage, hvor et medlem kan tage en gæst med samt dage, hvor et medlem kan tage et barn med. Du har det fulde ansvar for din gæst og/eller dit barn. Gæstedage vil blive annonceret forinden. Disse arrangementer afventer at coronatiden er overstået.

6. Badebryggen, badetrappe, trædæk og udendørs bruser.

Udspring i havnen forbudt. Vi svømmer ikke udenfor de udlagte gule bøjer og afmærkninger. Rygning forbudt overalt på badeområdet.

Vis omtanke og pli. Respekter at andre badere ikke synes det er rart at blive kigget på når man bader eller står under den udendørs bruser. Ingen brug af sæbe eller shampoo ved udendørs bruser, da det gør dækket glat.
Foreningens værdisæt er at nyde naturen, havet og det kolde gys. Klubaktivitet foregår i Isfuglen og på terrassen lige udenfor. Gå forsigtigt både ude og inde, ligesom i en svømmehal, trædækket kan være meget glat i vådt vejr.

Omklædningsrum

Vi tiltaler hinanden i øjenhøjde under omklædning, viser hensyn og udfordrer ikke hinandens grænser. Vi har et håndklæde omkring os, når vi har smidt tøjet.
Af hygiejniske grunde må man ikke sætte sig på stole og bænke uden et håndklæde til at opsuge sved og havvand. Omklædningsrummet er ikke kønsopdelt.
Brug bruserens vand kortvarig, kun til at skylle kroppen af.
Udvidet personlig hygiejne, barbering, scrub, peeling, negleklip foretages hjemme. Ingen brug af deospray, parfume og lignende af hensyn til allergikere.
Tal sagte og hold en venlig og imødekommende omgangsform i omklædningsrummet.
Medbragt mad og drikke må ikke indtages i omklædningsrummet/saunaen.

8. Toilettet

Brug kun toiletrummet til toiletbesøg og håndvask, det er ikke et omklædningsrum. Barbering, scrub, negleklip foretages hjemme. Toiletrummet efterlades rent og tørt. Tag en affaldspose med til dine bind og lignende, de må aldrig skylles ud i toilettet. Af hygiejniske grunde bør M/K sidde ned på toilettet når man tisser. Der er ikke offentlig adgang til toilettet og øvrige faciliteter, her henvises til offentlige toiletter på havnen.

9.  Saunaen

Bad i havet og/eller skyl dig under bruseren, før du går i sauna.
Ophold dig ikke alene i saunaen.
Gå ikke drypvåd ind i Isfuglen eller i saunaen. Aftør dig udenfor og stå på dit eget klæde når du træder ind i huset. Der må ikke efterlades vandpytter på gulvet. Et vådt og glat gulv kan forårsage faldulykker. Man tager ansvar for sig selv og for de andre medlemmer. Gå forsigtigt på barfodsområdet i huset og på den udendørs træterrasse og badebryggen, der kan være glat i vådt vejr. Tag et håndklæde omkring kroppen når du går til og fra vandet.
Din væskebalance skal være i orden, drik rigeligt både før og efter saunaopholdet.
(Man kan miste op til 0,25 l. på 5 min. i saunaen! ifl. Det Danske Sauna Selskab)
I saunaen sidder du på et håndklæde og har et klæde under fødderne så der ikke kommer sved på bænkene. Ingen bar hud /fødder direkte på bænke eller træværk. 
Tag dit håndklæde med, når du går ud af saunaen. Af blufærdigheds hensyn bør skødet være tildækket. Ingen påklædning, badetøj, drikkedunke eller fodtøj/badesko/klipklapper inde i saunaen. Ingen mad og drikke i saunaen. Det er kun dig og dine håndklæder og evt. din saunahue, der er velkommen i saunaen. Til gengæld må du tage alle de håndklæder med, du selv kan bære, og der må heller ikke være tvivl om, at man skal i vandet og blive våd helt op forbi maverne og op til hagerne, før man går ind i saunaen.
Der må kun bruges ferskvand på ovnens sten, aldrig saltvand. Max 2 skefulde vand på stenene i ovnen, øs aldrig vand på, hvis stenene ikke er varme nok, skal syde. Saunagus kun efter aftale.
Til sauna-duft-gus må der kun bruges æteriske olier af godkendt kvalitet på ovnen, blandet korrekt. Saunagus mestrene opslår gus arrangementer på Facebook og opslag i huset.

10. Glemte ting

Der er opbevaringsbokse i omklædningsrummet, hvori medlemmerne kan lægge deres tøj, mobiler, nøgler etc. Du medbringer selv en lille hængelås. Du skal tømme boksen hver dag og efterlade boksen ulåst når du går fra Isfuglen.
Glemte håndklæder, beklædningsgenstande sko, drikkedunke lægges i en boks udenfor huset i mellemrummet ved varmepumperne på østsiden af Isfuglen. Boksen vil blive tømt med mellemrum og indholdet bortgives eller smides væk. Glemte værdigenstande annonceres på foreningens hjemmeside og/eller facebook og opbevares 2 uger i værdiboks. Hvis de ikke bliver afhentet bliver de bortgivet.

11. Spis og drik i opholdsrummet

Socialt samvær omkring medbragt mad, kaffe og alkoholfrie drikkeva­rer foregår i opholdsrummet eller udenfor på terrassen. Isfuglens opholdsrum med tekøkken er til socialt samvær og fremme af klubfællesskabet. Tekøkkenet er ikke beregnet til tilberedning og opvarmning af mad.

12. Alkohol

Alkohol begrænses til foreningens arrangementer og til særlige lejligheder.

13. Værn om dit og vores fælles badehus Isfuglen

Det er også dit ansvar, at her er godt at være. Vi nyder det kolde gys, den fantastiske udsigt og den varme sauna, vi viser hensyn og udfordrer ikke hinandens grænser. Badehuset er dig og os alle sammen.

14. Fotografering

Det er ikke tilladt at fotografere hverken indendørs i sauna, bad/omklædning/opholdsrum eller på udendørs badeområder uden forudgående tilladelse.

Da Isfuglen er beliggende på havnens område, skal Brøndby Havns ordensregler overholdes.
Bemærk, der er et begrænset antal parkeringspladser på havnen. Ingen parkering på havnens veje: http://www.brondbyhavn.dk/index.php/havneinfo/14-ordensreglement-for-brondby-havn

Havnen ønsker ikke nøgenbadning om sommeren, typisk i perioden 15. april til 15. oktober.
Man skal bade – svømme indenfor det afspærrede område. Udspring er forbudt. Ingen brug af sæbe/shampoo ved udebruseren, det ødelægger vandmiljøet.

15. Hjertestarter

Hjertestarter forefindes på nabohuset Havmågen, ca. 7 meter fra Isfuglen. Derudover i forhallen på Albatrossen samt ved kajakklubben. Elektroderne må ikke sættes på en våd krop, aftør kroppen.

Miljø

Af miljøhensyn opfordrer vi medlemmerne til at undlade at medbringe købevand i plastikflasker for at minimere affaldsmængden. Tap vand fra vandhanen lige udenfor saunadøren. At vand i plastikflasker overhovedet er en vare i et land som Danmark med så ren og tilgængelig vandforsyning er simpelthen en joke.

FOR BRUG AF STRANDBADEHUSET BRØNDBY STRAND GÆLDER YDERLIGERE:
Efterlad huset i pæn og ordentlig stand, gulvet skal fejes efter brug, så ingen medlemmer skal stå og klæde om i sanddynger indslæbt af tidligere brugere.
Badehuset må ikke bruges til opbevaring af badekåber, håndklæder, vådt badetøj, våde badesko etc., da dette er til gene for de øvrige vinterbadere og giver anledning til fugt og dårlig lugt i husene. Tag dine ting med hjem hver gang du forlader badehuset. Efterlad ikke affald hverken i eller udenfor huset. Sørg for, at badehuset altid er låst efter brug, drej hjulene rundt på kodelåsen, så låsen ikke kan åbnes uden brug af koden. Vend selve kodelåsen med hjulene ind mod huset, så der ikke kommer vand eller fygesand i låsen. Hæng aldrig kodelåsen ulåst udvendig på badehuset eller døren når du er ude at bade, da kodelåsen flere gange er blevet afluret eller stjålet af forbipasserende. Overlad aldrig lås, kode eller badehus til ikke-medlemmer. Ophold og omklædning i badehuset er kun for Bifrost medlemmer. Vi lukker ikke strandbadehuset op om sommeren når der er mange bade-og strandgæster. I sommerperioden juni, juli og august må livredderhuset ikke benyttes i tidsrummet kl. 09.00 til 21.00. Hverken Strandparken eller foreningen ønsker konflikter med øvrige brugere af Strandparken.
Livredder-badehuset og dets omgivelser er røgfrie. Alkohol kun ved særlige lejligheder.
Det er ikke tilladt at medbringe hunde i badehuset.
Redningsnummer og redningskrans ved strandbadehuset N 140. Hjertestarter hænger på toiletbygningen ved Strandcafeen, Svingelstien.