Regler

INFO – ordensregler / Badeetik

Se de nuværende vedtægter her

Alle foreninger og klubber har regler, der skal overholdes for at være medlem, og det har Vinterbadelauget Bifrost også.

Medlemmerne hilser på hinanden med en venlig og positiv omgangstone når man mødes i badehusene. Værdisættet er at bidrage til en god atmosfære for alle. Skriv jer op i kalender-badebogen når I ankommer. Vi skal vise hensyn overfor hinanden. Af blufærdighedshensyn må man ikke vimse nøgen rundt men bør have et håndklæde eller lignende om sig, når man går til og fra vandet. Vi tiltaler hinanden i øjenhøjde under omklædning. Af hygiejniske grunde må man ikke sætte sig på stole og bænke uden et håndklæde til at opsuge sved og havvand.

Foreningens medlemmer skal selv renholde badehusene. Hjælp med at holde alting pænt og appetitligt. Efterlad ikke affald i husene, læg det i skraldesækken udenfor. Efterlad husene i pæn og ordentlig stand, trægulvet skal fejes efter brug, så ingen medlemmer skal stå og klæde om i sanddynger indslæbt af tidligere brugere. Da husene er på ganske få kvadratmeter må de ikke bruges til opbevaring af badekåber, håndklæder, vådt badetøj, våde badesko etc., da dette er til gene for de øvrige vinterbadere og giver anledning til fugt og dårlig lugt i husene. Tag jeres ting med hjem hver gang.

Sørg for, at badehusene altid er låst efter brug, drej tallene rundt på kodelåsen, så låsen ikke kan åbnes uden brug af koden. Vend selve kodelåsen med numrene ind mod huset så der ikke kommer vand eller fygesand i låsen. Hæng aldrig kodelåsen ulåst udvendig på badehuset eller døren når du er ude at bade. Kodelåsen er flere gange blevet afluret eller stjålet.

Al badning samt ophold og brug af badehus og faciliteter sker på eget ansvar.

Overlad aldrig lås, kode eller badehus til ikke-medlemmer. Omklædning i badehusene er kun for medlemmer.

Det er ikke tilladt at medbringe hunde i badehusene.

Livredderhusene-/badehusene og dets omgivelser er røgfrie.