Regler – værdisæt – badeetik

De seneste vedtægter er godkendt på Bifrosts generalforsamling 27.5.2021.

Foreningens formål og koncept er vinterbadning og at fremme den nordiske koldbade-og saunakultur. Det forventes at en vinterbader er fortrolig med koldt vand.

For at følge med i foreningens arrangementer og nyheder m.m. opfordrer vi medlemmerne til at være på Facebook, foreningens fælles sociale forum. Det er kun nødvendig info, indkaldelser, betalingslink og vigtige meddelelser som bestyrelsen udsender til medlemmerne via mail.

OBS Covid19! Du skal selv medbringe håndsprit, du skal selv rengøre alle de flader, du har berørt, spritte dørhåndtag af og tørre bordflader og bænke af med sæbevand og klud. Borde, stole og træværk tåler ikke afspritning. Du skal overholde forsamlingsforbuddet og holde den fornøden corona afstand til hinanden. Mød ikke op med mindre du er 100 % frisk og rask. Udsæt ikke andre for smitterisiko.

ISFUGLENS ORDENSREGLER – HUSORDEN

Alle foreninger og klubber har regler, der skal overholdes for at være medlem, og det har Vinterbadelauget Bifrost også. Derfor skal medlemmerne overholde de til enhver tid gældende ordensregler og husorden, der løbende opdateres på hjemmesiden.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den finder grund dertil, og der kan efterfølgende ikke ske fornyelse af medlemskabet. Det ekskluderede medlem har dog mulighed for skriftlig inden 7 dage at få sin sag prøvet i bestyrelsen til 2. behandling.

Vi ønsker få restriktioner, og vi ønsker ikke at have opslag alle vegne i huset for at regulere vores adfærd.

DERFOR OPFORDRES DU TIL AT SÆTTE DIG GRUNDIGT IND I FORENINGENS ORDENSREGLER OG HUSORDEN HER PÅ HJEMMESIDEN, OG AT GØRE DIT TIL, AT REGLERNE EFTERLEVES.

1. Medlemmernes rettigheder og ansvar

Alle over 18 år kan blive medlem af Vinterbadelauget Bifrost. 
Som saunabruger medlem har man ret til at benytte badehus-sauna Isfuglen.
Aktiver dit ADK armbånd hver gang du besøger Isfuglen. Vigtigt af hensyn til statistik.
Medlemmerne må ikke give adgang til Isfuglen til ikke-medlemmer.
Fodtøj stilles på hylderne i indgangen til badehuset.

Åbningstider for badehus Isfuglen dagligt fra 07:00 til 23:00. Saunatider 07-22. Huset lukkes og slukkes kl. 23, hvor porten til Brøndby Havn også lukker.
Saunaen er ekstraordinært åben i denne sommer men er ellers lukket i sommerferieperioden.
Isfuglen og saunaen lukkes, hvis der er anmeldte besøg og arrangementer, godkendt af bestyrelsen. Der kan ske ændringer og begrænsninger i åbningstider.
Bestyrelsen kan med kort varsel lukke faciliteterne med henblik på vedligeholdelse, hovedrengøring m.m. samt forbyde adgang til havnebadet, hvis ekstra hårdt vejrlig fordrer dette.
Al badning, ophold og brug af badehuset og faciliteter sker på eget ansvar. 
Du tager ansvar for dig selv og de andre medlemmer.
Respekter fodtøjsfri zoner, ingen sko, badesko, gummisko eller klipklapper i huset eller saunaen.
Man kan evt. bruge sokker, frottebadetøfler eller lign. på barfodsområderne.
Efterlad ingen vandpytter på gulvet. Gulvet skal være tørt. Tør op efter dig. Gå lige så forsigtigt som i en svømmehal.
Vi foreslår/opfordrer medlemmerne til evt. selv at tegne en privat fritids ulykkesforsikring.
Bad 2 eller flere sammen, det øger sikkerheden for dig selv.
Der må ikke efterlades sko, håndklæder, badekåber eller andet privat i huset eller på de udendørs opholdsområder. Tag det med hjem, ryd op efter dig hver dag, så det er rart for de næste der ankommer. Isfuglen og de udendørs opholdsarealer er røgfrie.

2. Tal pænt og husk dine ting – ingen affald i Isfuglen

Du skal selv tage ansvar for dit eget affald, vi rydder op efter os og omkring os, sorterer og bortskaffer affald på korrekt vis i affaldssække og containere udenfor badehusene. Ingen andre end dig selv skal håndtere eller sortere dit affald, hverken under eller efter Corona tiden.
Vi har en sober omgangstone; Og vi taler åbent om, når noget kan gøres bedre.

3. Ind- og udmeldelse af medlemmer

Årligt medlemskontingent saunabruger vinterbadesæsonen 2021/22 kr. 500. Kontingent og gebyr for armbånd refunderes ikke.

Optagelse af medlemmer sker alene fra ventelisten via den digitale indmeldelses-formular på hjemmesiden. Ventelisten er dog midlertidigt lukket, da der er 400 på listen.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent til forfaldstid, modtager en rykker kort efter forfaldsdagen. Er kontingentet stadig ikke betalt 2 uger efter modtagelsen af påkravet, bliver medlemmet automatisk udmeldt af foreningen.

4. Armbånd

Vi har altid det personlige adgangsarmbånd på når vi er i klubhuset Isfuglen. Armbåndet skal bæres synligt, og det må ikke lånes ud. Aktiver dit armbånd hver gang du besøger Isfuglen, luk ikke flere ind ad gangen, ellers har vi ikke overblik over brug af huset. Misbrug af armbåndet medfører lukning af ADK-armbånd i en periode, i gentagelsestilfælde eksklusion. Hvis du taber eller mister dit armbånd, skal du betale for generhvervelse, genopretning kr. 225. Der sker ikke refusion af genfundne og ”udmeldte” armbånd.  

5. Gæster

Et medlem af Bifrost badehus-saunaen har mulighed for at tage ét barn eller barnebarn (under 18 år) med, søndage mellem kl.14.00 og 16.00. Ordningen udsættes dog pga. Covid-19.
Voksne, der ikke er sauna Bifrost medlemmer, har ikke adgang til badehus-saunaen Isfuglen, heller ikke som gæst. Bestyrelsen vil arrangere særlige åbent hus dage, og dage, hvor et medlem kan tage en gæst med. Du har ansvaret for din gæst. Disse gæstedage vil blive annonceret forinden.

6. Badebryggen, badetrappe, trædæk og udendørs bruser.

Badetrappe, bænke og trædækket. Udspring i havnen forbudt. Vi svømmer ikke udenfor de udlagte gule bøjer og afmærkninger. Rygning forbudt overalt på badeområdet. Tag ikke ophold på badebrygge eller trædækket efter badet. Bad og smut, så de næste kan bade uforstyrret og ugeneret. Det er et meget lille badeområde, hvor man kommer tæt på hinanden. Vis omtanke og pli. Respekter at andre badere ikke synes det er rart at blive kigget på når man bader eller står under den udendørs bruser. Ingen brug af sæbe eller shampoo ved udendørs bruser. Foreningens værdisæt er at nyde naturen, havet og det kolde gys. Klubaktivitet foregår i Isfuglen eller på terrassen.

7. Omklædningsrum

Vi tiltaler hinanden i øjenhøjde under omklædning, viser hensyn og udfordrer ikke hinandens grænser. Vi har et håndklæde omkring os, når vi har smidt tøjet.
Af hygiejniske grunde må man ikke sætte sig på stole og bænke uden et håndklæde til at opsuge sved og havvand.
Brug bruserens vand kortvarig, kun til at skylle kroppen af.
Udvidet personlig hygiejne (barbering, negleklip, brug af deospray o.l.) foretages hjemme.
Tal sagte og hold en venlig og imødekommende omgangsform i omklædningsrummet.
Medbragt mad og drikke må ikke indtages i omklædningsrummet/saunaen.

8. Toilettet

Brug toiletrummet til toiletbesøg og håndvask, det er ikke et omklædningsrum.
Toiletrummet efterlades rent og tørt. Tag en affaldspose med til dine bind og lignende, de må aldrig skylles ud i toilettet. Af hygiejniske grunde bør M/K sidde ned på toilettet når man tisser. Der er ikke offentlig adgang til toilettet og øvrige faciliteter, her henvises til offentlige toiletter på havnen.

9.  Saunaen

Ophold dig ikke alene i saunaen. Bad i havet og/eller skyl dig under bruseren, før du går i sauna.
Gå ikke drypvåd ind i Isfuglen eller i saunaen. Aftør dig udenfor og stå på dit eget klæde når du træder ind i huset. Aftør fødderne så der ikke ligger vandpytter på gulvet. Et vådt og glat gulv kan forårsage faldulykker. Man tager ansvar for sig selv og for andre medlemmer. Gå forsigtigt på barfodsområdet i huset og på den udendørs træterrasse og badebryggen, der kan være glat i vådt vejr. Tag et håndklæde eller lignende omkring kroppen når du går til og fra vandet.
Din væskebalance skal være i orden, drik rigeligt både før og efter saunaopholdet.
(Man kan miste op til 0,25 l. på 5 min. i saunaen! ifl. Det Danske Sauna Selskab)
I saunaen sidder du på et håndklæde og har et klæde under fødderne. Ingen bar hud /fødder direkte på bænke eller træværk. 
Tag dit håndklæde med, når du går ud af saunaen. Af blufærdigheds hensyn bør skødet være tildækket. Ingen påklædning, badetøj, drikkedunke eller fodtøj inde i saunaen. Ingen mad og drikke i saunaen.
Det er kun dig og dine håndklæder og evt. din saunahue, der er velkommen i saunaen. Til gengæld må du tage alle de håndklæder med, du selv kan bære, og der må heller ikke være tvivl om, at man skal i vandet og blive våd helt op forbi maverne og op til hagerne, før man går ind i saunaen.
Der må kun bruges ferskvand på ovnens sten, aldrig saltvand. Max 2 skefulde vand på ovnen. Saunagus kun efter aftale saunabrugerne imellem.
Til sauna-duft-gus må der kun bruges æteriske olier af godkendt kvalitet på ovnen, blandet korrekt.
Saunagus arrangementer vil blive opslået på Facebook eller opslag i huset.

10. Glemte ting

Der er værdibokse i omklædningsrummet, hvori medlemmerne kan lægge deres mobiler, nøgler etc. Du medbringer selv en lille hængelås. Du skal tømme boksen hver dag og efterlade den ulåst når du går fra Isfuglen.
Glemte håndklæder og beklædningsgenstande lægges i en boks udenfor huset i mellemrummet ved varmepumperne på østsiden af Isfuglen. Boksen vil blive tømt med mellemrum og indholdet bortgives eller smides væk.
Glemte værdigenstande annonceres på foreningens hjemmeside og/eller facebook og opbevares 2 uger i værdiboks. Hvis de ikke bliver afhentet bliver de bortgivet.

11. Spis og drik i opholdsrummet

Socialt samvær omkring medbragt mad, kaffe og andre alkoholfrie drikkeva­rer foregår i opholdsrummet eller udenfor på terrassen. Isfuglens opholdsrum med tekøkken er til socialt samvær og fremme af klubfællesskabet. Tekøkkenet er ikke beregnet til tilberedning af mad.

12. Alkohol

Alkohol begrænses til foreningens arrangementer og til særlige lejligheder.

13. Værn om dit og vores fælles badehus Isfuglen

Det er også dit ansvar, at her er godt at være. Vi nyder det kolde gys, den fantastiske udsigt og den varme sauna, vi viser hensyn og udfordrer ikke hinandens grænser. Badehuset er dig og os alle sammen.

14. Fotografering

Det er ikke tilladt at fotografere hverken indendørs i sauna, bad/omklædning/opholdsrum eller på udendørs badeområder uden forudgående tilladelse.

Da Isfuglen er beliggende på havnens område, skal alle overholde Brøndby Havns ordensregler.
Bemærk, der er et begrænset antal parkeringspladser på havnen. Ingen parkering på havnens veje: http://www.brondbyhavn.dk/index.php/havneinfo/14-ordensreglement-for-brondby-havn

Havnen ønsker ikke nøgenbadning om sommeren, typisk i perioden 15. april til 15. oktober.
Man skal bade – svømme indenfor det afspærrede område. Udspring er forbudt. Ingen brug af sæbe/shampoo ved udebruseren, det ødelægger vandmiljøet.

15. Hjertestarter

Hjertestarter forefindes på nabohuset Havmågen, ca. 7 meter fra Isfuglen. Derudover i forhallen på Albatrossen samt ved kajakklubben. Elektroder må ikke sættes på en våd krop, aftør kroppen.

Miljø

Af miljøhensyn opfordrer vi medlemmerne til at undlade at medbringe købevand i plastikflasker, dette også for at minimere affaldsmængden. Brug vand fra vandhanen, det kan tappes lige udenfor saunadøren. At flaskevand overhovedet er en vare i et land som Danmark med så ren og tilgængelig vandforsyning, er simpelthen en joke.

FOR BRUG AF STRANDBADEHUSENE GÆLDER YDERLIGERE:
Efterlad husene i pæn og ordentlig stand, gulvet skal fejes efter brug, så ingen medlemmer skal stå og klæde om i sanddynger indslæbt af tidligere brugere.
Badehusene må ikke bruges til opbevaring af beklædning, badekåber, håndklæder, vådt badetøj, våde badesko etc., da dette er til gene for de øvrige vinterbadere og giver anledning til fugt og dårlig lugt i husene. Tag dine ting med hjem hver gang du forlader badehuset. Efterlad ikke affald.
Sørg for, at badehusene altid er låst efter brug, drej hjulene rundt på kodelåsen, så låsen ikke kan åbnes uden brug af koden. Vend selve kodelåsen med hjulene ind mod huset, så der ikke kommer vand eller fygesand i låsen. Hæng aldrig kodelåsen ulåst udvendig på badehuset eller døren når du er ude at bade, da kodelåsen flere gange er blevet afluret eller stjålet af forbipasserende. Overlad aldrig lås, kode eller badehus til ikke-medlemmer. Ophold og omklædning i badehusene er kun for Bifrost medlemmer.
Livredder-badehusene og dets omgivelser er røgfrie.
Alkohol kun ved særlige lejligheder.
Det er ikke tilladt at medbringe hunde i badehusene.